Odlewnia posiada możliwości wytopu żeliwa sferoidalnego jak i szarego...
Formowanie i zalewanie odbywa się automatycznie i jest gwarancją pełnej powtarzalności i najwyższej jakości.Elementy betonowe wykonywane są we własnej betoniarni jako jednolity i integralny ciąg produkcyjny, podlegający tym samym rygorom jakościowym