Przy doborze ramy i pokrywy włazu/wpustu użytkownik powinien zwrócić uwagę na rozkład sił na pokrywie i ramie.

 

Na rynku dostępne są różne rozwiązania zapewniające stabilny rozkład sił występujących w ruchu drogowym jak i bardzo małe ich rozłożenie na studnię oraz ramę:

A) pokrywa o średnicy 680 mm - stabilne podparcie pod pokrywą 35 mm:

B) pokrywa średnicy 640 mm – minimalne podparcie pod pokrywą 7-9 mm:

 C) powyższy rysunek obrazuje skrajne konstrukcje ram występujących na rynku - od powierzchni podparcia 1600-1700 mm do 600 mm i mniej:


W swoich konstrukcjach kierujemy się zasadą maksymalizacji powierzchni podparcia pomiędzy ramą i pokrywą, jak również pomiędzy ramą i studnią.

Szczegółowe dane powierzchni podparć dostępne są w katalogach


Stabilność użytkowania włazu zapewnia odpowiednia waga pokryw. W naszych konstrukcjach dla KL D400 oferujemy pokrywy
o jednostkowym nacisku na powierzchnię wolnego prześwitu 270
i 300 kg/m2

W celu wytłumienia hałasu stosujemy wkładki PUR

 

W celu prawidłowego doboru włazów zapraszamy do kontaktu