Przy doborze ramy i pokrywy włazu/wpustu użytkownik powinien zwrócić uwagę na rozkład sił na pokrywie i ramie

Na rynku dostępne są różne rozwiązania zapewniające stabilny rozkład sił występujących w ruchu drogowym jak i bardzo małe ich rozłożenie na studnię oraz ramę:

A) pokrywa o średnicy 680 mm – stabilne podparcie pod pokrywą 35 mm

B) pokrywa średnicy 640 mm – minimalne podparcie pod pokrywą 7-9 mm

C) powyższy rysunek obrazuje skrajne konstrukcje ram występujących na rynku – od powierzchni podparcia 1600-1700 mm do 600 mm i mniej

W swoich konstrukcjach kierujemy się zasadą maksymalizacji powierzchni podparcia pomiędzy ramą i pokrywą, jak również pomiędzy ramą i studnią.

Szczegółowe dane powierzchni podparć dostępne są w katalogach.

pobierz katalog
Stabilność użytkowania włazu zapewnia odpowiednia waga pokryw. W naszych konstrukcjach dla KL D400 oferujemy pokrywy o jednostkowym nacisku na powierzchnię wolnego prześwitu 270 i 300 kg/m2

W celu wytłumienia hałasu stosujemy wkładki PUR

W celu prawidłowego doboru włazów zapraszamy do kontaktu

skontaktuj się z nami