Informacje dotyczące montażu i norm

ZALECENIA

  • Zalecenia montażowe włazów i wpustów zawiera załącznik informacyjny F normy PN EN 124:2015-1.
  • Aby eksploatacja włazów przebiegała wiele lat w sposób bezawaryjny i cichy, należy zapewnić trwałe i sztywne podparcie studni. Wyrównywanie nawierzchni powinno odbywać się za pomocą pierścieni betonowych i wylewek szybkowiążących przeznaczonych do montażu nakryw drogowych. Do ram można stosować pierścienie wyrównawcze BAR-V i BAR (patrz: katalog włazów)
  • Pomiędzy ramą a pierścieniem wyrównawczym musi być minimum 2 cm warstwy zaprawy o min. wytrzymałości 45 MPA , a także pomiędzy wszystkimi pierścieniami wyrównawczymi oraz górną częścią studni.

wejście do włazu

 

Nie zalecamy stosowania pierścieni tworzywowych. Pierścienie takie odkształcają się przy dużym obciążeniu, nie wiążą się na trwałe z betonem.

W efekcie powodują zapadanie się włazów, szczególnie w sytuacji, gdy są wysoko piętrowane i podlegają wysokim, intensywnym obciążeniom samochodów ciężarowych.

W przypadku pokryw z wypełnieniem betonowym podczas walcowania nawierzchni asfaltowej, zaleca się stosowanie roboczych pokryw żeliwnych. Walec drogowy może uszkodzić beton w pokrywie szczególnie w przypadku, kiedy do jego powierzchni przyklejają się elementy tłucznia drogowego i włączona jest funkcja wibracyjna.

UWAGA! Przed montażem sprawdzić stan wszystkich elementów włazu lub wpustu. Produktów uszkodzonych nie montować!

 

pierścień 1

 

pierścień 2

 

Nie zalecamy stosowania pierścieni tworzywowych. Pierścienie takie odkształcają się przy dużym obciążeniu, nie wiążą się na trwałe z betonem.

W efekcie powodują zapadanie się włazów, szczególnie w sytuacji, gdy są wysoko piętrowane i podlegają wysokim, intensywnym obciążeniom samochodów ciężarowych.

 

W przypadku pokryw z wypełnieniem betonowym podczas walcowania nawierzchni asfaltowej, zaleca się stosowanie roboczych pokryw żeliwnych. Walec drogowy może uszkodzić beton w pokrywie szczególnie w przypadku, kiedy do jego powierzchni przyklejają się elementy tłucznia drogowego i włączona jest funkcja wibracyjna.

UWAGA! Przed montażem sprawdzić stan wszystkich elementów włazu lub wpustu. Produktów uszkodzonych nie montować!

 

pierścień 3