Technologia

ODLEWNIA / BETONIARNIA

Odlewnia posiada możliwości wytopu żeliwa sferoidalnego jak i szarego

 

formowanie betonu

 

Formowanie i zalewanie odbywa się automatycznie i jest gwarancją pełnej powtarzalności i najwyższej jakości.

 

Elementy betonowe wykonywane są we własnej betoniarni jako jednolity i integralny ciąg produkcyjny, podlegający tym samym rygorom jakościowym

 

elementy betonowe

 


 

Założenia konstrukcyjne – siły w ruchu drogowym

Przy doborze ramy i pokrywy włazu/wpustu użytkownik powinien zwrócić uwagę na rozkład sił na pokrywie i ramie

 

Na rynku dostępne są różne rozwiązania zapewniające stabilny rozkład sił występujących w ruchu drogowym jak i bardzo małe ich rozłożenie na studnię oraz ramę:

 

założenia konstrukcyjne 1

A) pokrywa o średnicy 680 mm – stabilne podparcie pod pokrywą 35 mm

 

założenia konstrukcyjne 4

B) pokrywa średnicy 640 mm – minimalne podparcie pod pokrywą 7-9 mm

 

założenia konstrukcyjne 5

C) powyższy rysunek obrazuje skrajne konstrukcje ram występujących na rynku – od powierzchni podparcia 1600-1700 mm do 600 mm i mniej

 

W swoich konstrukcjach kierujemy się zasadą maksymalizacji powierzchni podparcia pomiędzy ramą i pokrywą, jak również pomiędzy ramą i studnią.

Szczegółowe dane powierzchni podparć dostępne są w katalogach.

Pobierz katalog

 

Stabilność użytkowania włazu zapewnia odpowiednia waga pokryw. W naszych konstrukcjach dla KL D400 oferujemy pokrywy o jednostkowym nacisku na powierzchnię wolnego prześwitu 270 i 300 kg/m2
W celu wytłumienia hałasu stosujemy wkładki PUR

W celu prawidłowego doboru włazów zapraszamy do kontaktu

Skontaktuj się z nami

 


 

Technologia PUR i gwarancja nieklawiszowania

Czym jest PUR?

Poliuretany (PUR) są to liniowe lub usieciowane polimery zawierające w łańcuchu głównym grupy uretanowe. Tworzywo to uzyskiwane jest z surowej ropy naftowej. Zależnie od rodzaju użytych surowców i środków modyfikujących otrzymuje się poliuretany o bardzo różnych własnościach. Dzięki katalizatorom i stabilizatorom dochodzi do odpowiedniej reakcji chemicznej w zależności od pożądanych jego cech. Zmieniając składniki i proporcje mieszaniny na etapie produkcji można dowolnie sterować jego właściwościami – kontrolować elastyczność, sztywność, odporność na ścieranie etc.

Poliuretany są materiałami bezpiecznymi w użytkowaniu i bardzo uniwersalnymi. Ich zastosowanie jest wszechstronne i wyraźnie sprzyja zwiększaniu wygody życia codziennego. To materiał energooszczędny, który może być elastyczny lub sztywny, wysoce odporny na ścieranie, doskonale izolujący pod względem temperatur, wilgoci czy natężenia hałasu.

Wkładki tłumiące PUR są trwale zwulkanizowane na całej powierzchni podparcia pokrywy/kraty i ramy. Wkładki nie są klejone, ani wtłaczane w rowek po obróbce skrawaniem. Pracują w bardzo szerokim zakresie temperatur, są odporne na substancje ropopochodne i obciążenia mechaniczne. Odpowiedni ich rodzaj występuje we włazach szczelnych.

Podstawowe właściwości:

  • wybitna odporność na ścieranie, wielokrotnie większa niż guma czy stopy trudnościeralne
  • wytrzymałość na rozciąganie i rozdzieranie
  • doskonałe tłumienie drgań
  • odporność na wszelkie warunki atmosferyczne
  • odporność na wiele agresywnych środowisk, w tym rozpuszczalniki, kwasy i ropopochodne.
  • twardość 35 – 95 ShA,
  • zakres temperatur od -30°C do +80°C
  • duża odporność na rozciąganie i pękanie.

 

Dzięki technologii PUR minimalizuje się luzy pomiędzy pokrywą:

technologia PUR 1

 

PUR w pokrywie:

technologia PUR 2

 

PUR w ramie (standard dla włazów D400-F900 i wybranych wpustów):

technologia PUR 3

 

Robot wulkanizujący wkładkę tłumiącą PUR:

technologia PUR 4